Wat is een PMO?

19 nov 2021 | Uncategorized

Wat is een PMO?PMO staat voor een periodiek medisch onderzoek. Een PMO is een medisch onderzoek dat door werkgevers wordt aangeboden. Het doel van een PMO is om in een vroeg stadium uitval door ziekte, stress of een burn-out in kaart te brengen, te voorkomen en te behandelen. En valt hiermee onder de noemer: voorkomen is beter dan genezen. Wat zegt de wet en regelgeving over het PMO?Het PMO is opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en zegt het volgende:De werkgever is verplicht om werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken;Werknemers zijn niet verplicht om aan een PMO deel te nemen tenzij er op grond van de functie of de CAO een verplicht medisch onderzoek geldt.Aan welke eisen een PMO moet voldoen en hoe vaak een PMO moet worden afgenomen is niets over opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en laat hiermee de werkgever vrij in deze keuze.Wat is het doel van een PMO?Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van eventuele gezondheidsrisico's bij medewerkers en hierop preventieve acties te ondernemen om uitval en/of ongewenste uitdiensttreding tegen te gaan. Helaas wordt het PMO vaak slechts alleen gebruikt voor het in kaart brengen van eventuele gezondheidsrisico's. Hierdoor is het voor de werkgever lastig om duurzame oplossingen aan te bieden en een bijhorend plan van aanpak te maken om preventieve acties te ondernemen. Als werkgever is het daarom niet alleen belangrijk om te weten wat de gezondheidsstatus is, ook wil je erachter komen wat er intern speelt. Het PMO wordt vaak gezien als doel op zichzelf, door de wettelijke verplichting. Terwijl het PMO bedoeld is als middel om erachter te komen wat de huidige gezondheidsstatus is van medewerkers en waar de kansen liggen om preventief aan de slag te gaan. Om op die manier uitval en/of ongewenste uitdiensttreding te verminderen en daadwerkelijk een impact te maken. Hoe ziet een PMO eruitEen volledig PMO zou daarom uit onderdelen moeten bestaan die bijdragen om een helder beeld te krijgen van de huidige gezondheidsstatus en een beeld weergeeft waar de kansen liggen om hier preventief mee aan de slag te kunnen. Een PMO zou er dan als volgt uit kunnen zien:GezondheidsanalyseEen algemene gezondheidsanalyse, aan de hand van een wetenschappelijke vragenlijst. Alle medewerkers kunnen hierdoor op een laagdrempelige manier deelnemen aan het onderzoek. Deze vragenlijst geeft een inzicht in de werkbeleving en de huidige gezondheid van medewerkers.  Intrinsieke motivatie AnalyseEen motivatie analyse om erachter te komen wat er speelt bij medewerkers. Aan de hand van een vragenlijst, onderzoek je welke thema’s medewerkers belangrijk vinden op het gebied van vitaliteit. Vervolgens ga je aan de hand van dezelfde vragenlijst dieper in op waarom dit belangrijk is. Persoonlijk consult/Health CheckOm een volledig beeld te krijgen van de huidige gezondheidsstatus wil je ook op persoonlijk niveau meten. Dit kan aan de hand van het aanbieden van een persoonlijk consult en/of een health check. Hierin meet je de lichaamsverhoudingen(BMI), vetpercentage, vochtpercentage, bloeddruk en kunnen diverse fysieke testen worden uitgevoerd. Aan alle onderdelen zijn medewerkers niet verplicht om deel te nemen, maar geef medewerkers wel de mogelijkheid om hier aan deel te nemen.Participatie Medewerkers zijn niet verplicht om deel te nemen aan de onderdelen (mits dit is opgenomen in het CAO). Om een goed beeld te krijgen hoe de organisatie ervoor staat en wat de wensen en behoeftes zijn is het belangrijk dat er zoveel mogelijk medewerkers deelnemen aan het PMO. De interne communicatie van de introductie van het PMO speelt hierin een belangrijke rol. Medewerkers kunnen huiverig zijn om deel te nemen aan een PMO door de gevoelige en persoonlijke informatie die in een PMO verwerkt is. Goede en heldere communicatie naar de medewerkers waarom een PMO wordt afgenomen en wat er met de gegevens gebeurt en dat dit niet tegen hen gebruikt kan worden zorgt voor een hogere participatie. Het doel van een PMO is niet om een dossier op te bouwen tegen medewerkers, maar te onderzoeken waar de kansen liggen op welk gebied de werkgever verbeteren.ResultaatCommuniceer je een PMO op de juiste manier, heb je een hoge participatie en alle onderdelen verwerkt in het PMO? Dan heb je alle ingrediënten om een goede opvolging te geven aan het PMO en hiermee kosten te besparen, interne betrokkenheid te creëren en de bedrijfscultuur te verbeteren. Heb je na het lezen van dit blog nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan kosteloos en vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Vragen of meer informatie?

E-mail: info@companyvitality.nl

Telefoonnummer: 06 36 51 07 93