5 voordelen van een preventief medisch onderzoek (PMO)

07 feb 2022 | Uncategorized

Hey HR-professional! Stel je hebt een sollicitatiegesprek en vraagt de kandidaat waarom hij of zij voor jullie mooie organisatie wil komen werken. Het antwoord: Omdat ik moet werken van de staat. Wat zou je reactie zijn? Hoogstwaarschijnlijk ga je deze persoon niet aannemen. Maar nu draaien we de rollen om. Een preventief medisch onderzoek (Hierna PMO) wordt door de wet verplicht. Nu hoop ik dat dit niet je motief is waarom je deze uitvoert binnen je organisatie. Als werkgever doe je er namelijk goed aan de vitaliteit te stimuleren binnen je organisatie. Door een PMO uit te voeren laat je zien dat je betrokken bent met de gezondheid van de werknemers. In deze blog deel ik graag 5 voordelen van een PMO met je. 1. Een PMO zorgt voor een meetinstrument van je acties om de vitaliteit te verbeteren binnen je organisatie.  Een PMO is een terugkerend onderzoek. In dit onderzoek breng je de gezondheid van je werknemers in kaart. Wanneer je de PMO voor het eerst uitvoert heb je een duidelijk overzicht en een startpunt. Hierop kan je bepaalde acties ondernemen. Wanneer je daarna weer een PMO uitvoert kunnen deze resultaten je de effectiviteit van je uitgevoerde acties laten zien. Een PMO is daarom uiterst geschikt om te meten hoe nuttig en succesvol je acties op het gebied van vitaliteit zijn. 2. Een PMO brengt de gezondheid van je medewerkers in kaart. Een PMO maakt een balans op van de gezondheid van je werknemers. Hierdoor kan je regelmatig meten hoe het gaat met de gezondheid van je werknemers en problemen tackelen die betrekking hebben op werk en gezondheid. Hierdoor kan je als organisatie gericht sturen op welke acties je kan uitvoeren om de vitaliteit binnen de organisatie te verbeteren. Ook op individueel niveau kan een PMO het verschil maken. Medewerkers kunnen namelijk advies krijgen over werkwijze en leefgewoonte aan de hand van een PMO. 3. Door Een PMO weet je welke acties je kan ondernemen om de vitaliteit binnen de organisatie te vergroten. Een PMO is een momentopname van de gezondheid van je werknemers. Deze momentopname signaleert de problemen op het gebied van gezondheid en werkproblemen. Doordat je precies weet wat de pijnpunten zijn kan je als organisatie gericht inzetten om deze pijnpunten aan te pakken. Hierdoor kan je inzetten op een effectieve aanpak om de vitaliteit binnen je organisatie te verbeteren en bespaar je daarom tijd en geld. 4. Een PMO zorgt ervoor dat jij enorm veel kosten bespaart. Doordat je gericht kan sturen op gezondheid en werkbeleving binnen je organisatie geef je geen onnodig geld uit aan experimenten en acties om de vitaliteit binnen je organisatie te verbeteren. Je weet wat er nodig is en je kan hierop effectief inzetten. Ook is er ieder jaar weer een nieuw meetmoment die je de resultaten van je acties geeft. Je kan dus ieder jaar effectief acties inzetten op het gebied van gezondheid. Dit heeft tot gevolg dat de gezondheid van je werknemers verbeterd. Wat uiteindelijk leidt tot minder (ziekte)verzuim en minder instroom in de WIA. Wat ook weer kosten bespaart. 5. Een PMO zorgt voor een centraal overzicht. In een PMO worden alle gegevens en resultaten centraal bewaard. Hierdoor kunnen er groepsoverzichten worden gemaakt. Je kan dan zowel op individueel gebied acties ondernemen maar ook op team-, afdeling- en organisatieniveau. Als dit goed wordt uitgevoerd kan je zelfs op branche niveau vergelijkingen maken. Als werkgever maak je als het ware je werknemer bewust van zijn of haar gezondheid, welke risico’s dit met zich meebrengt en hoe dit verbeterd/verslechterd. Hierdoor vergroot je de kans dat de werknemers bewuster en actiever met gezondheid bezig gaan. Heel cliché maar het gaat wel op in deze situatie. Iemand die goed in zijn vel zit, presteert beter. Een PMO kan een ideale basis zijn om een strategisch plan te ontwerpen voor de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen je organisatie. De eerstvolgende PMO kan je als startpunt of “nulmeting” zien. Met de resultaten van het PMO kan je dan een plan maken die erop gericht is om de vitaliteit binnen je organisatie te verbeteren of te optimaliseren. Meer weten over de PMO? Neem contact met mij op!

Vragen of meer informatie?

E-mail: info@companyvitality.nl

Telefoonnummer: 06 36 51 07 93